‌عزیزان گرامی، منبعد می توانید فعالیت های خانه ملی خبرنگاران افغانستان را از طریق ویب سایت این خانه با لینک ذیل تعقیب و معلومات مورد نیاز را دریافت نمائید.
وب‌سایت خانه‌ ملی خبرنگاران افغانستان با بازدید بالای دو صدهزار نفر، آماده پذیرش اعلانات شما با کمترین هزینه می‌باشد. شما می‌توانید با اطمینان و هزینه مناسب اعلانات تان را از دریچه وب‌سایت خانه ملی به نشر برسانید.

شما می توانید با شماره واتسپ ذیل در تماس شوید،0093789400040

Home