ورکشاپ یک روزه « صحت و روان» در ولایت غزنی برگزار شد.
  • November 27, 2023
  • Fahim Sajjadi
  • 0

ورکشاپ یک روزه « صحت و روان» در ولایت غزنی برگزار شد.

ورکشاپ یک روزه « صحت و روان» در ولایت غزنی برگزار شد.
در پنجم ماه قوس سال جاری، یک ورکشاپ آموزشی مهم یک روزه با موضوع “صحت و روان” در ولایت غزنی برگزار شد که توسط موسسه ACHRO و خانه ملی خبرنگاران افغانستان ترتیب داده شد. این کارگاه با هدف تسهیل بحث در مورد گزارش مسائل مربوط به صحت روان و افزایش درک در این زمینه مهم در میان خبرنگاران زن و فعالان اجتماعی برگزار شد.
در این ورکشاپ که حدود 30 روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی زن شرکت داشتند، مسوولان و ارائه کنندگان بر نقش محوری رسانه‌ها در افزایش آگاهی در مورد افرادی که با چالش‌های سلامت روان کنار می‌آیند، تاکید کردند. جلسات آموزشی بر انتشار مؤثر پیام‌های حمایتی برای کمک به کاهش بروز خودکشی مرتبط با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مسائل سلامت روان بر افراد آسیب‌پذیر متمرکز بود.
علاوه بر این، در این کارگاه با همکاری دفتر ولایتی خانه ملی خبرنگاران افغانستان در ولایت غزنی، به پیشگیری از خشونت خانوادگی و نقش رسانه ها در این زمینه نیز بحث شد.
شرکت‌کنندگان که خبرنگاران زن و فعالان اجتماعی و رسانه یی بودند، قدردانی خود را از برگزارکنندگان ابراز کردند و تأثیر چنین ابتکاراتی را برجسته کردند. خانم زهره فکوری، یکی از حاضرین، ضمن تقدیر و تشکر از موسسه ACHRO و خانه ملی خبرنگاران افغانستان به خاطر برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف توانمندسازی و ارتقای ظرفیت زنان، ما زنان ولایت غزنی تشکر می کنیم. مشتاق شرکت در کارگاه ها و فعالیت های آگاهی بخشی بیشتر هستند.”
این کارگاه نه تنها به عنوان بستری برای تبادل دانش عمل کرد، بلکه بر اهمیت رسانه ها در پرداختن به مسائل مهم اجتماعی، با تمرکز ویژه بر رفاه و حقوق افراد آسیب پذیر تأکید کرد.
تلاش‌های مشترک مؤسسه ACHRO و خانه ملی خبرنگاران افغانستان در سازماندهی این کارگاه، گام مهمی در ترویج گزارش‌های آگاهانه و همدلانه در مورد سلامت روان، خشونت خانوادگی و نگرانی‌های اجتماعی مرتبط است.