بسم تعالی!
پیام تبریکی

هم‌میهن‌های عزیز، هیات رهبری خانه‌ی ملی خبرنگاران افغانستان، صمیمانه‌ترین تبریکات و تمنیات خویش را به‌مناسبت فرارسیدن عیدِ سعید اضحی؛ مظهر ایثار، فدا کاری و بندگی خالق یک‌تا، به مسلمانان جهان، ملتِ با شهامت افغانستان و خبرنگاران و جامعه‌‌ی رسانه‌یی کشور ابراز می‌نماید.

با وجود مشکلات بی‌شمار، خانه ملی خبرنگاران افغانستان متعهد به ادامه حمایت و دادخواهی برای حقوق خبرنگاران و آزادی بیان می‌باشد.

از ایزد منان استدعا می‌نماییم که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار گردیده، مردم خسته از جنگ ما در فضای مملو از برادری، وحدت و هم‌دلی زندگی نمایند.

با حرمت
سیدیاسین «متین» موسس و رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان