• February 14, 2024
  • Fahim Sajjadi
  • 0

دیدار سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان با مسؤولین تلویزیون یک!


(25/ 11/ 1402)
(14/ 2/ 2024)

 

سید یاسین متین با مسوولین تلویزیون “یک” دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف روی چگونگی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در عصر حاضر صحبت نمودند، چالش‌ها و دشواری‌های موجود در این زمینه را بررسی کردند.

علاوه بر آن، در این دیدار سید یاسین متین از استودیو خبر و دیگر برنامه‌های تلویزیون “یک” دیدن کرده و با مدیر بخش خبر این رسانه، محترم محمد قاسم «عزیزی» در زمینه ایجاد هماهنگی‌های مثمر و حمایت بیشتر رسانه‌ها صحبت کردند.

این دیدار به ابراز هم‌نظری در زمینه ایجاد همکاری‌های دو‌جانبه جهت رشد فعالیت‌های رسانه‌یی کشور و ارتقا بخشیدنِ به ظرفیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌یی، جهت حل چالش‌های موجود در این عرصه تبادل نظر صورت گرفت.