دیدار رئیس و اعضای هیئت رهبری خانه ملی خبرنگاران افغانستان از دانشگاه(پوهنتون) باختر

(24/ 2/ 1403)
(13 / 5/ 2024)


آقای سید یاسین متین با شماری از اعضای رهبری خانه ملی خبرنگاران افغانستان طی دعوت رسمی از سوی مسوولین دانشکده (پوهنحی)ژورنالیزم، دانشگاه(پوهنتون) باختر؛ همراه با محمد احسان یوسفی رئیس دانشکده ژورنالیزم و تعداد دیگر از اساتید این دانشگاه، پوهنتون دیدار نمودند.

طی این دیدار و گفتگو هر دو جناح به همکاری و هماهنگی میان دانشکده(پوهنحی) ژورنالیزم و خانه ملی خبرنگاران افغانستان تأکید ورزیده و در زمینه رشد، توسعه و مسلکی‌سازی دانشجویان و خبرنگاران بحث و گفتگو کردند.

همچنان در این دیدار، از بخش‌های مختلف مربوط به حوزه‌ی خبرنگاری این دانشگاه (پوهنتون) بازدید کردند.