‌عزیزان گرامی، منبعد می توانید فعالیت های خانه ملی خبرنگاران افغانستان را از طریق ویب سایت این خانه با لینک ذیل تعقیب و معلومات مورد نیاز را دریافت نمائید.

وب‌سایت خانه‌ ملی خبرنگاران افغانستان با بازدید بالای یک میلیون سه صدهزار نفر، آماده پذیرش تبلیغات شما با کمترین هزینه می‌باشد. شما می‌توانید با اطمینان و هزینه مناسب تبلیغات تان را از دریچه وب‌سایت خانه ملی به نشر برسانید.

شما می توانید با شماره واتسپ ذیل در تماس شوید،0093789400040

Home