• October 27, 2023
  • Fahim Sajjadi
  • 0

ورکشاپ یک‌روزه‌ تحت عنوان “صحت و روان”برای بانوان خبرنگار برگزار گردید.

امروز چهارم عقرب ۱۴۰۲ خورشیدی، ورکشاپ یک‌روزه‌ای با عنوان “صحت و روان” از سوی موسسه‌ ACHRO به همکاری خانه ملی خبرنگاران افغانستان در دفتر مرکزی این نهاد، برای ۳۰ تن از خبرنگاران بانو دایر گردید.
از جمله موارد مهمی که در جریان این ورکشاپ روی آن پرداخته شد، نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در نحوه گزارش‌دهی از قضایای روانی می‌باشد که رهنمودهای لازم در این زمینه ارایه گردید.
مسوولان برگزارکننده با تاکید بر عملکرد مؤثر رسانه‌ها در بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به مریضان دچار مشکلات و اختلالات روانی یادآور شدند که پخش و نشر پیام‌های تبلیغاتی و حمایتی، می‌تواند آمار خودکشی‌های ناشی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این قضایا را برای افراد در معرض خطر و آسیب‌پذیر کاهش دهد.