کمیته سیلاب زدگان ولات غور، کنفرانس مطبوعاتی را در شهر کابل برگزار نمودند


(2/ 3/ 1403)
(22)5/ 2024)
کمیته سیلاب زدگان ولایت غور، کنفرانس مطبوعاتی را تحت نام صدای سیلاب زدگان ولایت غور، با حضور بزرگان، نمایندگان، جوانان ولایت غور و أهل مطبوعات کشور با هماهنگی خانه ملی خبرنگاران افغانستان در شهر کابل برگزار نموده و خواهان کمک های هر چه عاجل برای آسیب دیدگان، از سوی حکومت و نهاد های امدادی خارجی و داخلی در این ولایت شدند.

سیدیاسین متین سخنگوی صدای سیلاب زدگان ولایت غور و رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان، اوضاع کنونی ولایت غور را نگران کننده خوانده افزود: سیلاب های اخیر در این ولایت خسارات هنگفتی مالی و جانی را برای باشنده‌های این ولایت وارد ساخته و راه های مواصلاتی این ولایت را به ولسوالی ها و سایر ولایات هم جوار این ولایت مسدود ساخته است.

آقای متین خواهان کمک های عاجل برای آسیب دیدگان این ولایت شده گفت: در اثر بی توجهی نهادهای امداد رسان داخلی و خارجی، خسارات و تلفات جانی در این ولایت بیشتر خواهد شد.

مولوی انس متقی عضو رهبری صدای سیلاب زدگان ولایت غور طی این کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها گفت: در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت، تعداد ۱۰۰ تن جان باخته و به تعداد ۱۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

آقای انس همچنان اظهار داشت: آمار های تازه و اخیر در مرکز و ولسوالی های این ولایت جمع آوری شده است که نشان می‌دهد؛ ۵۰۰۰ پنج هزار خانه مسکونی به گونه کلی، ۴۰۰۰ چهار هزار خانه به صورت قسمی، ۳۰۰۰ سه هزار دوکان به گونه کلی، صدها هکتار زمین زراعتی، صدها پل و پلچک، میلیون ها نوع درخت مثمر و غیر مثمر، دستی کم صد عراده وسایل نقلیه به گونه کلی و قسمی از بین رفته و تخریب شده‌اند و هزاران راس مواشی تلف و از بین رفته است.

افزون بر این آقای انس راه های مواصلاتی این ولایت را نگران کننده بیان نموده افزود:
راه های مواصلاتی غور الی هرات و اکثریت ولسوالی های این ولایت کاملاً مسدود شده است.

احمد ولی سازش عضو رهبری صدای سیلاب زدگان ولایت غور، طی این کنفرانس وضعیت کنونی منار جام این ولایت را نگران کننده اظهار داشته افزود: منار جام یکی از آثار های تاریخی و باستانی نه تنها غور بلکه تمام افغانستان است که نسبت سیلاب های اخیر و حوادث طبیعی در این ولایت رو به تخریب و نابودی است.
آقای سازش از حکومت مرکزی و محلی خواست تا بالای این آثار باستانی توجه جدی نموده و قسمت های تخریب شده آن را بازسازی نمایند در غیر آن، این آثار قدیمی و فرهنگی مردم افغانستان به زودی تخریب و از بین خواهد رفت.

Home