• February 2, 2024
  • Fahim Sajjadi
  • 0

*آگهی خانه ملی خبرنگاران افغانستان!*
خانه ملی خبرنگاران افغانستان به اطلاع آن‌عده از خبرنگارانی که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خورشیدی کارت عضویت این نهاد را اخذ کرده، بعد از ختم تاریخ اعتبار آن جهت تمدید کارت اقدام نکرده‌اند، می‌رساند تا در اسرع وقت به دفتر مرکزی مراجعه کرده و کارت های عضویت خویش را تمدید نمایند.
در غیر صورت، با ختم تاریخ اعتبار آن، کارت ناقص گردیده و هر نوع استفاده از آن غیر قانونی تلقی میگردد.
شایان ذکر است که؛ آن‌عده از خبرنگارانی که به تازگی خواهان اخذ عضویت این نهاد استند، می توانند همراه با مدارک تحصیلی و شغلی خود در حوزه ژورنالیزم با موجودیت تأییدی از سوی رسانه‌هایی که ایفای وظیفه نموده اند، به دفتر مرکزی خانه ملی خبرنگاران افغانستان تشریف آورده و کارت عضویت اخذ نمایند.

آدرس دفترخانه ملی خبرنگاران افغانستان:
کوته سنگی، گولایی دواخانه، جوار هتل نصیب و شفاخانه حضرت مولا علی، متجمع تجارتی دل آغا غریب زاده، منزل ششم، واحد ۱۶.
زمان کاری دفتر: از ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از چاشت

جهت معلومات بیشتر به شماره واتسپ ذیل پیام بگذارید: 009789400040