‌عزیزان گرامی، منبعد می توانید فعالیت های خانه ملی خبرنگاران افغانستان را از طریق ویب سایت این خانه با لینک ذیل تعقیب و معلومات مورد نیاز را دریافت نمائید....
از یک میلیون شدن بازدید کنندگان ویب سایت خانه ملی خبرنگاران افغانستان تجلیل بعمل آمد این مراسم با حضور اعضای هئیت رهبری خانه ملی و بعضی کارکنان رسانه‌ها برگزار...
سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان، با جمال الدین دلدار رییس رادیو صدای گردیز و اسلام الدین سنجر خبرنگار رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا دیدار نمودند!...